Kort #587

 Ahleni U 5, Harry William ff
(1875—1950). Överstelöjtn. Västerås
7 Fb.

Information

Kortnr:
587
Låda:
1 A-AH
Text:

Ahleni U 5, Harry William ff
(1875—1950). Överstelöjtn. Västerås
7 Fb.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort