Kort #438

 r Å g ? e l 1, Ida Vendela 7W
Se
Örtenholm, IdaVendela

Information

Kortnr:
438
Låda:
1 A-AH
Text:

r Å g ? e l 1, Ida Vendela 7W
Se
Örtenholm, IdaVendela

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort