Kort #127

 r 1
Adams — R & y, Barbro (gift Svinhufvud )
1909 — 1991. Fd dir. Djursholm. Född i Sthlm.
Dtr t. språklärare Edward Adams—Ray och Dagmar
f. Sandberg. Gm fd försäkringsdir. Torkil Svin—
hufvud.
LS

Information

Kortnr:
127
Låda:
1 A-AH
Text:

r 1
Adams — R & y, Barbro (gift Svinhufvud )
1909 — 1991. Fd dir. Djursholm. Född i Sthlm.
Dtr t. språklärare Edward Adams—Ray och Dagmar
f. Sandberg. Gm fd försäkringsdir. Torkil Svin—
hufvud.
LS

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort