Kort #694

 r 1
Ahlstedt,Car1Axe1 ”P
S.t.inspektor A.på Stjärnholm. Anst.på Nyköpings
bryggeri.

Alb.729:21

Information

Kortnr:
694
Låda:
1 A-AH
Text:

r 1
Ahlstedt,Car1Axe1 ”P
S.t.inspektor A.på Stjärnholm. Anst.på Nyköpings
bryggeri.

Alb.729:21

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort