Kort #656

 VAhlma. r k, Oscar Pedro ' ?
F.1896 29/1
Kommenåörkapten. S.t.överste Carl Oscar A.(1859-1954
o.h.h.Anita Berta Lund(1869—1947). 3.1924 9/9 m.frih.
Anna Cederström(f.1902).
Fa (Se:Ah1mark,Valborg Anita Fa1)

Information

Kortnr:
656
Låda:
1 A-AH
Text:

VAhlma. r k, Oscar Pedro ' ?
F.1896 29/1
Kommenåörkapten. S.t.överste Carl Oscar A.(1859-1954
o.h.h.Anita Berta Lund(1869—1947). 3.1924 9/9 m.frih.
Anna Cederström(f.1902).
Fa (Se:Ah1mark,Valborg Anita Fa1)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort