Kort #374

 A f 2 eliu 8, Carl Johan Malcolm (John) F?
1859-1958. Ingenjör. S.t.major, godsäg.Adam A.A.
(1815-98) 0. Aug.M.Lilliehöök(1825—1901). G.1891 m.
Florence E.Gockin(1872-1927).

Alb.612:19

Information

Kortnr:
374
Låda:
1 A-AH
Text:

A f 2 eliu 8, Carl Johan Malcolm (John) F?
1859-1958. Ingenjör. S.t.major, godsäg.Adam A.A.
(1815-98) 0. Aug.M.Lilliehöök(1825—1901). G.1891 m.
Florence E.Gockin(1872-1927).

Alb.612:19

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort