Kort #780

 (&&ng m wa %, & JM;
fÄF—yå; %%mägziåw' % WHO,

Information

Kortnr:
780
Låda:
1 A-AH
Text:

(&&ng m wa %, & JM;
fÄF—yå; %%mägziåw' % WHO,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort