Kort #35250

 + Wadström, Carl Bernhard Philonegros
Se: Läsning, Historisk läsning för hemmet. 1877.

Information

Kortnr:
35250
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

+ Wadström, Carl Bernhard Philonegros
Se: Läsning, Historisk läsning för hemmet. 1877.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort