Kort #35338

 + Westman, Karl Gustaf
Se: Odhner, C.T., Lärobok i fäderneslandets his-
toria för realskolan. 1913.

Information

Kortnr:
35338
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

+ Westman, Karl Gustaf
Se: Odhner, C.T., Lärobok i fäderneslandets his-
toria för realskolan. 1913.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort