Kort #35353

 Wiberg, Carl Fredrik
Lärobok i fäderneslandets historia för elemen-
tar-läroverkens högre klasser.
H. 1-2.
Stockholm (tr. Gefle) 1862-63.	8.
1.	Hedna- och kath. tidehvarfvet. Med 2
hist.-geogr. kartor. (6), 150, (4) s. 1862.
2.	Lutherska tiden. Med 2 hist.-geogr.
kartor. (2), 290, (4) s.
1863

Information

Kortnr:
35353
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Wiberg, Carl Fredrik
Lärobok i fäderneslandets historia för elemen-
tar-läroverkens högre klasser.
H. 1-2.
Stockholm (tr. Gefle) 1862-63. 8.
1. Hedna- och kath. tidehvarfvet. Med 2
hist.-geogr. kartor. (6), 150, (4) s. 1862.
2. Lutherska tiden. Med 2 hist.-geogr.
kartor. (2), 290, (4) s.
1863

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort