Kort #35356

 Wiicksell, ]Johan Gustaf] Knut
Socialiststaten och nutidssamhället. Rågra so-
cialekonomiska betraktelser.
Stockholm 1905.	8.
3 Studentföreningen Verdandis småskrifter.
129.
40 s.
Samb. med: Sneidern, S. von, Kort öfversikt
af vårt lifförsäkringsväsende.
1905.
Ryggtitel: Verdandis småskrifter 16.

Information

Kortnr:
35356
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Wiicksell, ]Johan Gustaf] Knut
Socialiststaten och nutidssamhället. Rågra so-
cialekonomiska betraktelser.
Stockholm 1905. 8.
3 Studentföreningen Verdandis småskrifter.
129.
40 s.
Samb. med: Sneidern, S. von, Kort öfversikt
af vårt lifförsäkringsväsende.
1905.
Ryggtitel: Verdandis småskrifter 16.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort