Kort #35436

 V ärmland
jfw. >oy/e:m
Westra Wermlands frivilliga skyttegille.
Stadgar och ordningsregler för - af konungens
befallningshafvande i Wermlands län faststälda
den 7 november 1883.
Åmål 1884.	8.
Kaps.: Fiske- Jagt- och Skytteföreningar

Information

Kortnr:
35436
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

V ärmland
jfw. >oy/e:m
Westra Wermlands frivilliga skyttegille.
Stadgar och ordningsregler för - af konungens
befallningshafvande i Wermlands län faststälda
den 7 november 1883.
Åmål 1884. 8.
Kaps.: Fiske- Jagt- och Skytteföreningar

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort