Kort #35388

 f*"'- i0Vn:n
Winge, l[sak] M[artin]
Lärobok i allmänna och svenska historien, för
begynnare.
D. 1-2.	3. uppl.
Stockholm 1839.	8.
2. Svenska historien med svenska konunga-
längden och en chronologisk minnestafla.
s. 85-166

Information

Kortnr:
35388
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

f*"'- i0Vn:n
Winge, l[sak] M[artin]
Lärobok i allmänna och svenska historien, för
begynnare.
D. 1-2. 3. uppl.
Stockholm 1839. 8.
2. Svenska historien med svenska konunga-
längden och en chronologisk minnestafla.
s. 85-166

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort