Kort #35401

 Virgilius Maro, Publius
Virgilii Sucolica och Georgica, öfvers. af Gud-
mund Jöran Adlerbeth.
-h
Stockholm 1807.	8.
Härmed samb.: Horatius Placcus, Q., Horatii
Bref till Pisonerna om skalde-
konsten. 1807.
I etui

Information

Kortnr:
35401
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Virgilius Maro, Publius
Virgilii Sucolica och Georgica, öfvers. af Gud-
mund Jöran Adlerbeth.
-h
Stockholm 1807. 8.
Härmed samb.: Horatius Placcus, Q., Horatii
Bref till Pisonerna om skalde-
konsten. 1807.
I etui

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort