Kort #35402

 Virgin, Jacobina Christina
.fcW.
Kokbok för tjenstflickor och mindre hushåll.
Sami. och utg. af Karin B- kokerska.
H. 1
Stockholm (tr. Götheborg) 1848.
Kaps.: Matlagning eller Kokkonst. 2
34, (2) s.
8.

Information

Kortnr:
35402
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Virgin, Jacobina Christina
.fcW.
Kokbok för tjenstflickor och mindre hushåll.
Sami. och utg. af Karin B- kokerska.
H. 1
Stockholm (tr. Götheborg) 1848.
Kaps.: Matlagning eller Kokkonst. 2
34, (2) s.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort