Kort #35320

 

e; ster, 0	A
- „ 1 skapslasten. Ett bidrag till vårt lands
r.ykt orhetrll teratur.
Suijd svall (tr. Stockholm) 1881.	8.
46, (1) s.
Haps.: Skrifter till Nykterhetens befrämjande
m—’7.

Information

Kortnr:
35320
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:e; ster, 0 A
- „ 1 skapslasten. Ett bidrag till vårt lands
r.ykt orhetrll teratur.
Suijd svall (tr. Stockholm) 1881. 8.
46, (1) s.
Haps.: Skrifter till Nykterhetens befrämjande
m—’7.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort