Kort #35329

 1
ao/ir
Westerberg, L[udvig]
L. Westerbergs Skriftställare för det borgerliga
affärslifwet. Hand- och formulärbok innehållande
formulär till ansökningar ... underrättelser om
rättegångssättet i Swerige ... 4. uppl., rättad
efter senaste riksdag och bland annat tillökad
med legostadgan, bedrägeriförordningen samt ut-
drag ur tryckfrihetsförordningen.
Stockholm 1861.	8.
(8), 207 s.

Information

Kortnr:
35329
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

1
ao/ir
Westerberg, L[udvig]
L. Westerbergs Skriftställare för det borgerliga
affärslifwet. Hand- och formulärbok innehållande
formulär till ansökningar ... underrättelser om
rättegångssättet i Swerige ... 4. uppl., rättad
efter senaste riksdag och bland annat tillökad
med legostadgan, bedrägeriförordningen samt ut-
drag ur tryckfrihetsförordningen.
Stockholm 1861. 8.
(8), 207 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort