Kort #35427

 Sa^/. 3°y/g;y3
Wåhlin, c[hristian]
Fäderneslandets historia för begynnare, jemte
bifogad genealogisk tabell öfwer gustavianske
konungarne.
Lund 179U
135, (1) s.
2. upl.
8.

Information

Kortnr:
35427
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Sa^/. 3°y/g;y3
Wåhlin, c[hristian]
Fäderneslandets historia för begynnare, jemte
bifogad genealogisk tabell öfwer gustavianske
konungarne.
Lund 179U
135, (1) s.
2. upl.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort