Kort #35478

 Öberg, Emil
fanJ'	303/i
Sweriges läkedomswäxter, deras uppsökande och
anwändande jemte en kort wäxtbeskrifning. Till
tjenst för Sweriges allmoge.
Stockholm 1868,	8,
3 Allmännyttigt handbibliotek. Nr 25.
(4), 79 s.

Information

Kortnr:
35478
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Öberg, Emil
fanJ' 303/i
Sweriges läkedomswäxter, deras uppsökande och
anwändande jemte en kort wäxtbeskrifning. Till
tjenst för Sweriges allmoge.
Stockholm 1868, 8,
3 Allmännyttigt handbibliotek. Nr 25.
(4), 79 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort