Kort #35411

 Sal-»/. 3 öl/i• no
i 3 t r 'i d, Alfred !Tilarion
Fcöedrag, upjiläst inför Swenska nykterhets-säll
skåpet wid dess årssammankomst d. 30 maj 1849.
Stockholm 1849.	8
7 s.
Haps.: Skrifter till Nykterhetens befrämjande
t-w;

Information

Kortnr:
35411
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Sal-»/. 3 öl/i• no
i 3 t r 'i d, Alfred !Tilarion
Fcöedrag, upjiläst inför Swenska nykterhets-säll
skåpet wid dess årssammankomst d. 30 maj 1849.
Stockholm 1849. 8
7 s.
Haps.: Skrifter till Nykterhetens befrämjande
t-w;

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort