Kort #35284

 Weingarten, A
Utförlig anvisning af de nyaste metoder för
glans- och mattförgyllning på glas ... papper
och stuckatur för dekorations- och skyltmålare,
lackerare och förgyllare samt anvisning för
matt- och blank cuivre poli broncering. Utg. af
... [Omsl.:] Vägledning för matt och blank för-
gyllning och försilfring ... Allt efter de nyas-
te metoder som användas af de förnämste fackmän
i Europa.
Stockholm 1889.	8.
Kaps.: Allmännyttiga Handböcker ...
16 s.

Information

Kortnr:
35284
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Weingarten, A
Utförlig anvisning af de nyaste metoder för
glans- och mattförgyllning på glas ... papper
och stuckatur för dekorations- och skyltmålare,
lackerare och förgyllare samt anvisning för
matt- och blank cuivre poli broncering. Utg. af
... [Omsl.:] Vägledning för matt och blank för-
gyllning och försilfring ... Allt efter de nyas-
te metoder som användas af de förnämste fackmän
i Europa.
Stockholm 1889. 8.
Kaps.: Allmännyttiga Handböcker ...
16 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort