Kort #35408

 De Badande Wännerna
Stadgar för sällskapet D.B.W. Gällande till
efterlefnad från och med den 1 juli 1883.
Visby 1883.	8.
Kaps.: Idrottsföreningar

Information

Kortnr:
35408
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

De Badande Wännerna
Stadgar för sällskapet D.B.W. Gällande till
efterlefnad från och med den 1 juli 1883.
Visby 1883. 8.
Kaps.: Idrottsföreningar

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort