Kort #35486

 f<x^f.	*/a?
öhrvall, Hjalmar [August]
Om psykisk uttröttning. Med särskild hänsyn till
skolan och universitetet. Föredrag hållet i Fö-
reningen Verdandi den 24 april 1895 och vid som-
markurserna i Upsala den 18 aug. samma år,
Stockholm 1896.	8.
- Studentföreningen Verdandis småskrifter. 59.
29 s

Information

Kortnr:
35486
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

f<x^f. */a?
öhrvall, Hjalmar [August]
Om psykisk uttröttning. Med särskild hänsyn till
skolan och universitetet. Föredrag hållet i Fö-
reningen Verdandi den 24 april 1895 och vid som-
markurserna i Upsala den 18 aug. samma år,
Stockholm 1896. 8.
- Studentföreningen Verdandis småskrifter. 59.
29 s

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort