Kort #35321

 En oduglig ekornark. ?Tykterhet~förodrag.
Stockholm 188j5.	8.
"8 s.
flaps.: Skrifter till !Tykterhetens befrämjande
T-V,

Information

Kortnr:
35321
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

En oduglig ekornark. ?Tykterhet~förodrag.
Stockholm 188j5. 8.
"8 s.
flaps.: Skrifter till !Tykterhetens befrämjande
T-V,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort