Kort #35364

 W ieselcre n,;p[eter
Tal,, hållet frid Swenska nykterhets-sällskapets
föxsta filialförenings qwartalsammankomst å
Stdra börssalen i Stockholm d. 17 aug. 1840, på
anmodan af dess förwaltnings-utskott.
Stockholm 1868.
26 s.
2. uppl.
8.
x-i
Stockholm
16 s.
T m 1 P'7'7
8.
Haps.: Skrifter till Nykterhetens befrämjande
T-W.

Information

Kortnr:
35364
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

W ieselcre n,;p[eter
Tal,, hållet frid Swenska nykterhets-sällskapets
föxsta filialförenings qwartalsammankomst å
Stdra börssalen i Stockholm d. 17 aug. 1840, på
anmodan af dess förwaltnings-utskott.
Stockholm 1868.
26 s.
2. uppl.
8.
x-i
Stockholm
16 s.
T m 1 P'7'7
8.
Haps.: Skrifter till Nykterhetens befrämjande
T-W.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort