Kort #35463

 ■+• Ä lander, C
Se: Andés, L.E., Nyaste handbok för målare och
lackerare. 1887.
Bersch, J., Konserveringsmedlen ... 1885.
| Lehner, S., Elfenbens-imitationer ... 1885.
Schubert, H., Metallers bearbetning ...
1890.
Schubert, H., Metallers dekorering. 1889.

Information

Kortnr:
35463
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

■+• Ä lander, C
Se: Andés, L.E., Nyaste handbok för målare och
lackerare. 1887.
Bersch, J., Konserveringsmedlen ... 1885.
| Lehner, S., Elfenbens-imitationer ... 1885.
Schubert, H., Metallers bearbetning ...
1890.
Schubert, H., Metallers dekorering. 1889.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort