Kort #35471

 
an,/.	i0yj/-3r
Än, da m *•

Isenlighet
Om jnykterheta-sällskapens ändamålsenlighet, [på
beldostnad af Swenska nykterhets-sällskapet.]
Stockholm	1838.	8.
43 s.
_______________ 5. uppl., öfwersedd och tillökt.
Stockholm	1842.	8.
24 s.
____________	6. uppl.
Stockholm	1861.	8.
28 s.
Hyggtitel: Svenska ITykterhets Sällskapet m.ra.

Information

Kortnr:
35471
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:


an,/. i0yj/-3r
Än, da m *•

Isenlighet
Om jnykterheta-sällskapens ändamålsenlighet, [på
beldostnad af Swenska nykterhets-sällskapet.]
Stockholm 1838. 8.
43 s.
_______________ 5. uppl., öfwersedd och tillökt.
Stockholm 1842. 8.
24 s.
____________ 6. uppl.
Stockholm 1861. 8.
28 s.
Hyggtitel: Svenska ITykterhets Sällskapet m.ra.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort