Kort #35359

 Wieland, C[_hristophj M[artinj
Oberon. Romantisk hjeltedikt i tolf sånger,
öfvers. af J.M. Stjernstolpe.
Stockholm 1816.

Information

Kortnr:
35359
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Wieland, C[_hristophj M[artinj
Oberon. Romantisk hjeltedikt i tolf sånger,
öfvers. af J.M. Stjernstolpe.
Stockholm 1816.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort