Kort #35430

 i0Zy-ue
Väckel 3 erop
'.Väckelserop ii nykterhetsfrågan. Hwar är elden,
ljuset, kraften? Tillegnad alla nykterhets-före-
ningar i riket den 31 december 1851. Af S-t.
Götheborg 1852.	8.
16 s.
Kjaps.: Anon. Nykterhetsskrifter

Information

Kortnr:
35430
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

i0Zy-ue
Väckel 3 erop
'.Väckelserop ii nykterhetsfrågan. Hwar är elden,
ljuset, kraften? Tillegnad alla nykterhets-före-
ningar i riket den 31 december 1851. Af S-t.
Götheborg 1852. 8.
16 s.
Kjaps.: Anon. Nykterhetsskrifter

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort