Kort #35257

 JW. aoy/a</r
Wahlström, E
Länder och folkslag eller Scener från alla
verldsdelar. För Sveriges ungdom. Efter Frans
X )
Straessle. Med fyra kolor. pl.
Stockholm (tr. Köping) 1881.	8.
119, (1) s.
*)
Sortcnas

Information

Kortnr:
35257
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

JW. aoy/a</r
Wahlström, E
Länder och folkslag eller Scener från alla
verldsdelar. För Sveriges ungdom. Efter Frans
X )
Straessle. Med fyra kolor. pl.
Stockholm (tr. Köping) 1881. 8.
119, (1) s.
*)
Sortcnas

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort