Kort #35392

 Winge, l[sak] M[artin]
Repetitions-curs i svenska historien, för begyn-
nare,
D. 1-2. 2. uppl., delad i tvänne delar samt
tillökt med svenska konungalängden
och ett chronologiskt repetitorium.
Stockholm 1840.	8.
1. Hedna och katholska tiden, xii, 168 s.
. Lutherska tiden, x, s. 169-272
2

Information

Kortnr:
35392
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Winge, l[sak] M[artin]
Repetitions-curs i svenska historien, för begyn-
nare,
D. 1-2. 2. uppl., delad i tvänne delar samt
tillökt med svenska konungalängden
och ett chronologiskt repetitorium.
Stockholm 1840. 8.
1. Hedna och katholska tiden, xii, 168 s.
. Lutherska tiden, x, s. 169-272
2

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort