Kort #35457

 4-Åbergh, C
Se: Spilling, J., Bland blommorna. 1900.

Information

Kortnr:
35457
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

4-Åbergh, C
Se: Spilling, J., Bland blommorna. 1900.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort