Kort #35301

 + Wenners
Se: Palmblad,
1862-72.
tröm, Nils Gustaf
W.P., Lärobok i nyare historien.

Information

Kortnr:
35301
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

+ Wenners
Se: Palmblad,
1862-72.
tröm, Nils Gustaf
W.P., Lärobok i nyare historien.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort