Kort #35504

 Östersund
ao3j

3n
Skyttegillet.
Stadgar. Godkända af konungens befallningshaf-
vande i Jemtlands län den 26 april 1890.
Östersund 1890.	16.
Kaps.: Fiske- Jagt- och Skytteföreningar

Information

Kortnr:
35504
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Östersund
ao3j

3n
Skyttegillet.
Stadgar. Godkända af konungens befallningshaf-
vande i Jemtlands län den 26 april 1890.
Östersund 1890. 16.
Kaps.: Fiske- Jagt- och Skytteföreningar

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort