Kort #35371

 Wildt, Johannes
Den danska neger-drottningen eller Jordbäfningen
i Lissabon år 1755. En historisk romantisk be-
rättelse. öfwers. från danskan af Sophie Gyllen-
+
borg.
Strengnäs, tr. G.S. Ekmarck 1831.	8.

Information

Kortnr:
35371
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Wildt, Johannes
Den danska neger-drottningen eller Jordbäfningen
i Lissabon år 1755. En historisk romantisk be-
rättelse. öfwers. från danskan af Sophie Gyllen-
+
borg.
Strengnäs, tr. G.S. Ekmarck 1831. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort