Kort #35291

 Weltzin, ö[arolina]
Anwisning till potäters mångfaldiga begagnande
såsom till mjöl, gryn, bröd ... och en mängd af
mera och mindre tarfliga rätter, äfwen till göd-
ning för boskap.
3. uppl.
Stockholm 1819.	8.
Samb. med: Weltzin, C., Uy kokbok. 1814.
(4), 48 s.

Information

Kortnr:
35291
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Weltzin, ö[arolina]
Anwisning till potäters mångfaldiga begagnande
såsom till mjöl, gryn, bröd ... och en mängd af
mera och mindre tarfliga rätter, äfwen till göd-
ning för boskap.
3. uppl.
Stockholm 1819. 8.
Samb. med: Weltzin, C., Uy kokbok. 1814.
(4), 48 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort