Kort #35385

 
Winckler, E
Toilett-tvål. 135 anvisningar att i mindre skala
tillverka tvål ... tvålpulver m.fl. tvålprepara-
ter för toiletten. Efter ...
Stockholm 1871.	8.
a Allmännyttigt handbibliotek. Ur 55.
40 s

Information

Kortnr:
35385
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:


Winckler, E
Toilett-tvål. 135 anvisningar att i mindre skala
tillverka tvål ... tvålpulver m.fl. tvålprepara-
ter för toiletten. Efter ...
Stockholm 1871. 8.
a Allmännyttigt handbibliotek. Ur 55.
40 s

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort