Kort #35326

 Westerberg, Ludvig
Nya handsekreteraren ... samt ett bihang, inne-
hållande tabeller, angående förhållandet emellan
gamla och nya mynt-, mått- och wigt-sorterna ...
äfwensom tabeller till jemförelse mellan ut-
ländska och swenska mynt, mått och wigter.
2. tillökta uppl.
Stockholm 1856.	8.
(2), vii, 350 s.
3. tillökta uppl.
Stockholm 1860
8

Information

Kortnr:
35326
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Westerberg, Ludvig
Nya handsekreteraren ... samt ett bihang, inne-
hållande tabeller, angående förhållandet emellan
gamla och nya mynt-, mått- och wigt-sorterna ...
äfwensom tabeller till jemförelse mellan ut-
ländska och swenska mynt, mått och wigter.
2. tillökta uppl.
Stockholm 1856. 8.
(2), vii, 350 s.
3. tillökta uppl.
Stockholm 1860
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort