Kort #35337

 + 1 estling, Gustaf Oskar Fredrik
Se: Assmann, W., Lärobok i allmänna historien.
1879-82.

Information

Kortnr:
35337
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

+ 1 estling, Gustaf Oskar Fredrik
Se: Assmann, W., Lärobok i allmänna historien.
1879-82.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort