Kort #35363

 <Tar»l. S°Yt / : Tg</
i e
r e
i, [Peter]
Andra supplementet till nykterhetsskriften af
, ,J, innehållande öppet bref till alla som supa
utgn att bränna• (Föreslås till folkgåfwa 1
stället för "drickespenyar".)
• UFP^•
Lund 1839.	8‘
9.
'-f o •
Tfe;
Skrifter till Hy
rn ,Tr
t c rhetenctofrän j and e

Information

Kortnr:
35363
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

<Tar»l. S°Yt / : Tg</
i e
r e
i, [Peter]
Andra supplementet till nykterhetsskriften af
, ,J, innehållande öppet bref till alla som supa
utgn att bränna• (Föreslås till folkgåfwa 1
stället för "drickespenyar".)
• UFP^•
Lund 1839. 8‘
9.
'-f o •
Tfe;
Skrifter till Hy
rn ,Tr
t c rhetenctofrän j and e

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort