Kort #35389

 Winge, l[sak] M[artin]
Sa.**/.
a--vd
Lärobok i allmänna och svenska historien, för
begynnare.
D. 1-2.	3. uppl.
Stockholm 1839.	8.
1.	Allmänna historien, med 4 tab.
2.	Svenska historien med svenska konunga-
längden och en chronologisk minnestafla.
Härmed samb.: Winge, I.M., Lärobok i geographi
och historia ... 1-2. 1848-49.
Winge, I.M., Repetitions-curs i
svenska historien. 1-2. 1840.
(2), 166 s

Information

Kortnr:
35389
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Winge, l[sak] M[artin]
Sa.**/.
a--vd
Lärobok i allmänna och svenska historien, för
begynnare.
D. 1-2. 3. uppl.
Stockholm 1839. 8.
1. Allmänna historien, med 4 tab.
2. Svenska historien med svenska konunga-
längden och en chronologisk minnestafla.
Härmed samb.: Winge, I.M., Lärobok i geographi
och historia ... 1-2. 1848-49.
Winge, I.M., Repetitions-curs i
svenska historien. 1-2. 1840.
(2), 166 s

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort