Kort #35290

 Weltzin, Carolina
S~<3->-n /■
30
’/>
)7-VS
Anwisning till enkel och huslig matredning.
Jemte beskrifning om bärs och frukters syltning
... om ättikor, bränwin och bärwatten, m.m.
Stockholm 1851. [föret, undert.: C. T<7.]	8.
(6), 210
s*

Information

Kortnr:
35290
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Weltzin, Carolina
S~<3->-n /■
30
’/>
)7-VS
Anwisning till enkel och huslig matredning.
Jemte beskrifning om bärs och frukters syltning
... om ättikor, bränwin och bärwatten, m.m.
Stockholm 1851. [föret, undert.: C. T<7.] 8.
(6), 210
s*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort