Kort #35328

 Wes terberg, Ludvig
Nyaste kok-bok» En hjelpreda för unga husmödrar
och kokerskor i wanlig och finare matlagning,
jemte anwisning för tillagning af wåra matnytt-
iga swampar af N. Sandström.
3. öfwersedda och tillökta uppl.
Stockholm (tr. Norrköping) 1884. [Pseud.] 8.
x, 174 s.

Information

Kortnr:
35328
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Wes terberg, Ludvig
Nyaste kok-bok» En hjelpreda för unga husmödrar
och kokerskor i wanlig och finare matlagning,
jemte anwisning för tillagning af wåra matnytt-
iga swampar af N. Sandström.
3. öfwersedda och tillökta uppl.
Stockholm (tr. Norrköping) 1884. [Pseud.] 8.
x, 174 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort