Kort #35336

 7/ e
stin, C
30 Yl).TfJ-rt/
C.2. V/estins nykterhetsskrifter, saial. och
af jc.r.T. Bruzdliuc.
■+-
11-14.
e + rJeVhnl r- 1 n Q .
11.	En af de missnöjde, blyertsteckning
efter naturen.
12.	"Lcsgifte", verklighetsskizz.
■3. I smedjan, liten hvardagsberättels.e.
14. "Canis1bacbhai ", populär veten-
skaplig afhandlihg. (Humoresk,)
Varje skrift å 8 s.
Ifaps. ;
16
Skri"' till Nykterhetens befrämja
rn ur j

Information

Kortnr:
35336
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

7/ e
stin, C
30 Yl).TfJ-rt/
C.2. V/estins nykterhetsskrifter, saial. och
af jc.r.T. Bruzdliuc.
■+-
11-14.
e + rJeVhnl r- 1 n Q .
11. En af de missnöjde, blyertsteckning
efter naturen.
12. "Lcsgifte", verklighetsskizz.
■3. I smedjan, liten hvardagsberättels.e.
14. "Canis1bacbhai ", populär veten-
skaplig afhandlihg. (Humoresk,)
Varje skrift å 8 s.
Ifaps. ;
16
Skri"' till Nykterhetens befrämja
rn ur j

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort