Kort #35428

 1
.fa*,/. 203,
3/
7'*:
YV-V?
Wåhlin, Christian
Fäderneslandets historia och stats-kunskap för
begynnare.
6. uppl., tillökt och förbättrad.
Lund 1805.	8.
(8), 296 s.
________________ med bifogade genealogiska ta-
beller, öfwer swenska konunga slägterne, samt
konunga riket Norriges stats-kunskap.
9. tillökta uppl.
Lund 1816.	8.
Handskriven kronologisk förteckning över
historiska händelser.
(8), 341,
(1) s.

Information

Kortnr:
35428
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

1
.fa*,/. 203,
3/
7'*:
YV-V?
Wåhlin, Christian
Fäderneslandets historia och stats-kunskap för
begynnare.
6. uppl., tillökt och förbättrad.
Lund 1805. 8.
(8), 296 s.
________________ med bifogade genealogiska ta-
beller, öfwer swenska konunga slägterne, samt
konunga riket Norriges stats-kunskap.
9. tillökta uppl.
Lund 1816. 8.
Handskriven kronologisk förteckning över
historiska händelser.
(8), 341,
(1) s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort