Kort #35476

 S^Ccrvsh
3°%

Äventyr
Den beryktade Lasse-Majas äfwentyr.. Efter nyare
upptäckter och anteckningar om denne stortjufs
märkwärdiga stölder, äfwensom hans många äfwen-
tyr, såwäl i karlkläder, som förklädd till qwin-
na, under hwilken förklädnad han utförde många
djerfwa puts med både herrar och damer.
Stockholm	1887.	8.
]__________	Ny uppi.
Stockholm	1890.	8.
______________ Ny uppl.
Stockholm	1899.	8.
Kaps.: Folkskrifter af blandadt innehåll

Information

Kortnr:
35476
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

S^Ccrvsh
3°%

Äventyr
Den beryktade Lasse-Majas äfwentyr.. Efter nyare
upptäckter och anteckningar om denne stortjufs
märkwärdiga stölder, äfwensom hans många äfwen-
tyr, såwäl i karlkläder, som förklädd till qwin-
na, under hwilken förklädnad han utförde många
djerfwa puts med både herrar och damer.
Stockholm 1887. 8.
]__________ Ny uppi.
Stockholm 1890. 8.
______________ Ny uppl.
Stockholm 1899. 8.
Kaps.: Folkskrifter af blandadt innehåll

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort