Kort #35491

 5öy3/;/y3
Crebro
örebro Pational-Goodtemplare•
Program för -s lustresa till Stockholm under
midsommarhelgen 1890 till förmån för dess bygg-
nadskassa.
Örebro 1890.	pat. 4.

Information

Kortnr:
35491
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

5öy3/;/y3
Crebro
örebro Pational-Goodtemplare•
Program för -s lustresa till Stockholm under
midsommarhelgen 1890 till förmån för dess bygg-
nadskassa.
Örebro 1890. pat. 4.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort