Kort #35331

 Westerberg, L[udvig]
Supplement till femte uppl. af L. Westerbergs
Skriftställare för det borgerliga affärslifwet,
innehållande till och med den 1 sept. 1871 gjor-
da förändringar, äfwensom Kongl. Majsts nådiga
fattigwårds-förordning, af den 9 juni 1871.
Stockholm 1871
8

Information

Kortnr:
35331
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Westerberg, L[udvig]
Supplement till femte uppl. af L. Westerbergs
Skriftställare för det borgerliga affärslifwet,
innehållande till och med den 1 sept. 1871 gjor-
da förändringar, äfwensom Kongl. Majsts nådiga
fattigwårds-förordning, af den 9 juni 1871.
Stockholm 1871
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort