Kort #35332

 + Westerberg, Ludvig
Se:
Richter, [K.F.], Läran om wäderlekens för-
ändringar. 1827.

Information

Kortnr:
35332
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

+ Westerberg, Ludvig
Se:
Richter, [K.F.], Läran om wäderlekens för-
ändringar. 1827.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort