Kort #35400

 Wipperling, Nils Fredrik
Ny brefställare för älskande ...
Stockholm 1890. [Pseud.]

Information

Kortnr:
35400
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Wipperling, Nils Fredrik
Ny brefställare för älskande ...
Stockholm 1890. [Pseud.]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort